Política de Privacidade

Music Arte Rey Saavedra, SC infórmalle sobre a súa Política de Privacidade relativa ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios e clientes que se poidan recoller pola navegación ou contratación de servizos a través da páxina web https://musicarte .gal.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións recollidas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: Music Art Rey Saavedra, S,C.
 • NIF/CIF: J70238183 
 • Enderezo: C/ San Ignacio 7, 5B
 • Correo electrónico: musicarte.rs@gmail.com
 • Páxina web: www.musicarte.gal

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia:  O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que se lle informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos:  o Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou fins para os que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación:  Os datos conservaranse durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou finalidades do tratamento.
  O Titular informaralle do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros que estean inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os  seus datos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade. Debe saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Recollida de datos persoais

Para navegar por https://musicarte.gal non é necesario proporcionar ningún dato persoal. Os casos nos que si facilita os seus datos persoais son os seguintes:

 • Contactando a través dos formularios de contacto ou enviando un correo electrónico.
 • Ao facer un comentario nun artigo ou páxina.

Os teus dereitos

O Propietario infórmao de que ten dereito a:

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicita a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos ten carácter persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos poderá contactar co Titular e solicitar información sobre os datos que gardou e como os obtivo, solicitar a súa rectificación, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición, deberá enviar un correo electrónico a musicarte.rs@gmail.com xunto con xustificante legal válido como fotocopia do seu DNI ou equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que lle incumbe infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento dos datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao Titular, se subscribe ao seu boletín informativo ou realiza un contrato, está a proporcionar información persoal da que o Titular é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por superadmin.es, só tal e como se describe no Aviso Legal e nesta Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes en función do sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto:  O Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar: Nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono e enderezo da súa páxina web para atender as súas consultas.
  Por exemplo, o Titular utiliza estes datos para responder ás súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou preocupacións que poida ter sobre a información incluída no sitio web, os servizos prestados a través do sitio web, o tratamento dos seus datos persoais, dúbidas sobre o textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou do contrato.
 • Formularios de subscrición de contidos:  O Titular solicita os seguintes datos persoais: Nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da súa páxina web para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais.
  Os datos que proporcione ao Titular localizaranse nos servidores de The Rocket Science Group LLC d/b/a, con domicilio en EE. (MailChimp).

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os seus datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas no Aviso Legal e na lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recompila.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no seu ordenador cando navega polo sitio web, cuxas características e finalidade se detallan na Política de Cookies.
 • Para xestionar redes sociais. O propietario ten presenza nas redes sociais. No caso de facerse seguidor nas redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que resulten oportunas en cada caso e que aceptaches previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

O Titular tratará os seus datos persoais co fin de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que a normativa de redes sociais permita.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade de forma individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas do sector para evitar a súa perda, uso indebido, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en https://es.dinahosting.com/ . A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incorporado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se tivese visitado o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, utilizar cookies, inserir códigos de seguimento de terceiros adicional e supervisar a túa interacción mediante este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que son información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina de Política de Cookies pódese consultar toda a información relacionada coa política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín informativo ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta Política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais tratados polo Titular son:

 • Datos identificativos.

Conservación dos datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics  é un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»). Atoparás máis información en:  https://analytics.google.com
  Google Analytics utiliza «cookies», que son ficheiros de texto situados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (incluíndo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e almacenada por Google nos servidores dos Estados Unidos.
 • DoubleClick by Google  é un conxunto de servizos de publicidade proporcionados por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).
  Atoparás máis información en:  https://www.doubleclickbygoogle.com
  DoubleClick usa «cookies», que son ficheiros de texto colocados no teu ordenador e que se utilizan para aumentar a relevancia dos anuncios relacionados coas túas buscas recentes. A Política de privacidade de Google explica como Google xestiona a túa privacidade cando se trata do uso de cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies empregadas por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co seu uso de cookies publicitarias.

Navegación web

Ao navegar por https://musicarte.gal  pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics
 • DoubleClick de Google

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, xestionar o sitio, estudar patróns de navegación e recoller información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que os datos facilitados ao Titular son correctos, completos, exactos e vixentes, así como mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe ao sitio, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declaras ter sido informado das condicións en materia de protección de datos persoais, aceptas e consentis o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición, deberá enviar un correo electrónico a musicarte.rs@gmail.com xunto con xustificante legal válido como fotocopia do seu DNI ou equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar para fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.