Julia Dopico
Julia Dopico

Julia Dopico es un escritora, intérprete e compositora.

Licenciada en Música nas especialidades de piano polo Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia e de Linguaxe Musical polo Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra.

Como escritora publica dous libros de poesía, realiza traballos de investigación e recuperación histórica, é autora de relatos, contos e ensaios de temática musical cos que obtén distintos premios. Tamén é articulista en prensa sobre temas de índole musical, realizando entrevistas a persoeiros destacados da vida musical en Galicia.

Como intérprete de bandurra ofrece conciertos en toda Galicia e graba tres discos.

Como compositora estrea a súa obra musical en Estados Unidos, sendo dende entón interpretada en distintos países, incluíndo España.

É Socia de Honor e Delegada de Cultura e Arte da Sociedad Artística Ferrolana, Socia de Honor da Asociación Cultural Narart e Delegada Permanente de Relacións coa Música da Unión Nacional de Escritores de España.

Conoce más sobre este artista

Otros músicos