Rosalía Trío

María José Ladra (mezzosoprano)
Juan Pérez Berná (óboe-corno inglés)
Margarita Viso (piano)

Tres profesionais cunha longa historia anterior de colaboracións diversas, desembocaron no 2015 na idea de ofrecer no Auditorio do Conservatorio Profesional de Música de A Coruña (onde os tres eran profesores naquel intre) unha obra orixinal de Marcial del Adalid para voz, corno inglés e piano, Douce brise. Para mellor enmarcar a obra, escribíronse para esa mesma formación tres novas obras: Romance de la luna y el viento (Juan Pérez Berná), Outono cedo de gaitas (Juan Durán) e Le chant des serenes (Margarita Viso).

Última modificación: 05/05/2021

Comentarios

Escribe una respuesta o comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.